IKAROS   TVÅHET   VENUS

Teman för frigörelse, närhet, fruktbarhet bland många andra uttryck i försök att gestalta livet.

 

IKAROS

 

  Fallen–Ikaros Yin-yang grodd Ikarosa  

 

 

Ikaros  |  Tvåhet  |  Venus

[ åter till Teman]