YIN-YANG

Skulpturer inspirerade av det kinesiska tecknet, begreppet som symboliserar jord – himmel, kvinnligt – manligt. De två delarna av tillvaron som förutsätter varandra som natt och dag. Ständigt sökande varandra i både harmoni och spänning.

 

  Yin-yang grodd Yin-yang brons Yin–Yang Yin–Yang  

 

 

1  |  2

[ åter till Teman]